Tania1989's Box

Everybodys Going On The Road

Mänskliga naturen

De flesta barn verkar älska att leka med lego. Legotillverkning måste vara ett mycket vinstdrivande affärsområde, tänker jag då jag besöker ett stort varuhus och ser en enorm lekhörna till bredden fylld av legobitar. Vad är det som gör lego så tilltalande? Människan är i grunden nyfiken och gillar att pussla ihop nya saker - det är nog den mänskliga naturen som gör att vi trivs med att bygga och sätta ihop bitar till helheter. Och med lego kan man ju dessutom vara kreativ och skapa helt nya strukturer!